Chào mừng bạn đến với Website Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh Huyện Đăk Mil - Tỉnh Đăk Nông
Kế hoạch kiểm kê tài sản cuối năm 2013 PDF. In Email
Viết bởi Admin   
Thứ năm, 05 Tháng 12 2013 01:23

PHÒNG GD&ĐT DAK MIL

Tr THCS NGUYỄN CHÍ THANH

Số:      /KHKK-CSVCNCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dak mil, ngày  02  tháng 12  năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện công tác kiểm kê

tài sản, thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học

          

          Căn cứ kế hoạch thống kê tài sản cuối năm của PGD&ĐT huyện Đak Mil về việc thực hiện công tác quản lý công sản cuối niên độ kế toán.

          Căn cứ kế hoạch thống kê tài sản 0 giờ, ngày 01 tháng 01 năm 2014 của trường THCS Nguyễn Chí Thanh.

          Căn cứ tình hình sử dụng tài sản, thiết bị thí nghiệm thực tế ở đơn vị. Nay trường THCS Nguyễn Chí Thanh lập và thực hiện kế hoạch kiểm kê tài sản, thiết bị thí nghiệm năm 2013 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nhằm kiểm kê lại tài sản, thiết bị thí nghiệm ở đơn vị đến cuối năm 2013. Từ đó có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện việc sử dụng, bảo quản các tài sản, thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học trong năm qua.

- Đúc kết những bài học kinh nghiệm đã làm tốt để phát huy và khắc phục những hạn chế, yếu kém chưa làm được trong việc sử dụng tài sản, thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học ở đơn vị.

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, PHẠM VI, THỜI GIAN KIỂM KÊ:

1. Hình thức kiểm kê:  Việc kiểm kê được thực hiện theo hình thức quan sát, kiểm đếm các tranh ảnh, mô hình, dụng cụ thí nghiệm thực tế có ở kho chứa kết hợp với sổ sách đã ghi chép, danh mục cấp.

2. Nội dung kiểm kê: Kiểm tra tranh ảnh, mô hình, dụng cụ, bản đồ, băng, đĩa từng bộ môn giảng dạy đã được cấp và tất cả tài sản thuộc đơn vị trường quản lý.

3. Thành phần tham gia kiểm kê: Cán bộ, giáo viên, nhân viên được các bộ phận phân công trong toàn trường.

4. Phạm vi kiểm kê: Nhà công vụ, phòng học, văn phòng, thư viện, nhà đa chức năng, phòng vi tính, phòng thực hành thí nghiệm.

5. Thời gian thực hiện kiểm kê:

a. Đối với thành phần kiểm kê tài sản nhà công vụ, bàn, ghế, phòng học, trang thiết bị văn phòng, tài sản phòng thí nghiệm thực hành, thư viện, phòng vi tính : Thời gian kiểm tra từ ngày 05/12/2013  đến ngày 14/12/2013.  Báo cáo kết quả về đ/c Loan - Kế toán chậm nhất 14 giờ 00 ngày 16/12/2013. Từ ngày 17/12/2013 đến ngày 28/12/2013, đ/c Loan có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản và báo cáo về Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC chậm nhất ngày 31/12/2013 (Kèm theo dữ liệu USB).

b. Đối với thành phần kiểm kê tranh, ảnh, bản đồ, mô hình, băng, đĩa  và các thiết bị có liên quan đến từng môn dạy: Thời gian kiểm tra từ ngày 05/12/2013 đến ngày 14/12/2013. Báo cáo kết quả thực hiện về đ/c Hường – Nhân viên phụ trách thư viện chậm nhất 14 giờ 00 ngày 16/12/2013.  Từ ngày 17/12/2013 đến ngày 28/12/2013, đ/c Hường có trách nhiệm tổng hợp các báo cáo về tranh, ảnh, bản đồ, mô hình, băng, đĩa  và các thiết bị có liên quan đến từng môn dạy và báo cáo về Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC giống như đồng chí Loan.

          III. CHẾ ĐỘ THỰC HIỆN VIỆC KIỂM KÊ:

          Đối với thành phần thực hiện kiểm kê tài sản và thực hiện báo cáo kết quả kiểm kê, do đây là trách nhiệm phải thực hiện nhiệm vụ kiểm kê cuối năm của từng cá nhân nên không được thanh toán chế độ.

          IV. PHÂN CÔNG CỤ THỂ TRÁCH NHIỆM:

          1. Ông Nguyễn Tiến Hạnh - Phó Hiệu trưởng - Chịu trách nhiệm chung về kết quả kiểm kê của trường, chỉ đạo bộ phận kế toán thực hiện báo cáo về Phòng giáo dục tình hình sử dụng tài sản, thiết bị thí nghiệm ở đơn vị năm 2013.

          2. Bà Nguyễn Thị Hiền - Tổ trưởng tổ Sử - Địa – GDCD – Âm nhạc: Phân công nhân sự thực hiện việc kiểm kê tình hình sử dụng tài sản, phụ trách việc kiểm kê tranh, ảnh, bản đồ, mô hình, băng, đĩa  và các thiết bị có liên quan đến bộ môn Lịch sử, Địa, GDCD, Âm nhạc. Hoàn thành báo cáo đúng thời gian quy định.

          3. Ông Nguyễn Phước – Tổ trưởng tổ Ngữ văn: Phân công nhân sự kiểm kê việc thống kê tranh, ảnh, bản đồ, mô hình, băng, đĩa và các thiết bị có liên quan đến bộ môn Ngữ văn. Hoàn thành báo cáo đúng thời gian quy định.

          4. Ông Trần Văn Pháp -  Tổ trưởng tổ Toán – Lý –Tin: Phân công nhân sự kiểm kê việc thống kê tranh, ảnh, bản đồ, mô hình, băng, đĩa và các thiết bị có liên quan đến bộ môn Toán. Chỉ đạo giáo viên bộ môn trong tổ thực hiện việc kiểm kê đúng bộ môn được phân công và hoàn thành báo cáo đúng thời gian quy định.

          5. Ông Hồ Ngọc Tấn - Tổ trưởng tổ Hóa – Sinh - TD: Phụ trách việc kiểm kê tranh, ảnh, bản đồ, mô hình, băng, đĩa  và các thiết bị có liên quan đến bộ môn Sinh học, Hóa học, TD. Chịu trách nhiệm chỉ đạo phân công nhân sự của tổ, hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện báo cáo về đúng thời gian quy định.

          6. Bà Nguyễn Thị Thu Ngân - Tổ trưởng tổ Anh văn – Mỹ thuật: Phân công nhân sự kiểm kê việc thống kê tranh, ảnh, bản đồ, mô hình, băng, đĩa và các thiết bị có liên quan đến bộ môn Tiếng anh, Mỹ thuật. Chỉ đạo giáo viên bộ môn trong tổ thực hiện việc kiểm kê đúng bộ môn được phân công và hoàn thành báo cáo đúng thời gian quy định.

          7. Ông Nguyễn Bá Sỹ - Phụ trách phòng Lý – CN: Bố trí GVBM kiểm kê tranh, ảnh, bản đồ, mô hình, băng, đĩa và các thiết bị có liên quan đến bộ môn Vật lý Công nghệ. Hoàn thành báo cáo đúng thời gian quy định.

          8. Ông Lê Viết Thành - Phụ trách phòng Tin học: Phụ trách kiểm kê tất cả tài sản phòng vi tính và hoàn thành báo cáo đúng thời gian quy định.

          9. Bà Lại Thị Thu Hường - Phụ trách kiểm kê tài sản phòng thư viện.

          10. Bà Lê Thị Loan – Tổ trưởng tổ văn phòng: Phụ trách kiểm kê tài sản văn phòng và các thiết bị nhà công vụ. Tổng hợp các loại báo cáo theo quy định.

          11. Ông Mai Văn Chuyên -  Phụ trách kiểm kê tài sản các phòng học và hoàn thành báo cáo đúng thời gian quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ vào nội dung kế hoạch này, yêu cầu tổ trưởng các tổ quán triệt, nhắc nhở và tăng cường công tác giám sát, kiểm tra giáo viên được phân, nhân viên thực hiện việc kiểm kê để số liệu tài sản, thiết bị, tranh ảnh, mô hình, đồ dùng dạy học hiện có ở đơn vị khớp đúng với sổ sách kế toán./.

 

Nơi nhận:

-Hiệu trưởng (Để biết);

-P.Hiệu trưởng (Để chỉ đạo);

- Tổ trưởng các tổ (triển khai thực hiện);

-Đoàn thể (Để phối hợp);

-Lưu VT.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) 

NGUYỄN TIẾN HẠNH

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 05 Tháng 12 2013 01:31
 

Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5
Thứ năm, 09 Tháng 5 2013
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 TT NGÀY/THÁNG NỘI DUNG GHI CHÚ 1 02/5 – 04/5 Học bình thường   2 06/5 – 11/5 Thi học kỳ II (đợt 2)... Đọc thêm...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Thứ sáu, 04 Tháng 7 2014
THÔNG BÁO TUYỂN SINH Năm học 2014 - 2015 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2014 - 2015 như... Đọc thêm...
Kế hoạch tháng 4/2014
Thứ sáu, 11 Tháng 4 2014
  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2014 ( Triển khai ngày 4/ 4. 2014 )   A. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 I. Công tác tư tưởng chính... Đọc thêm...
Kế hoạch tháng 9/2013
Thứ sáu, 06 Tháng 9 2013
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 Năm học 2013-2014   CHỦ ĐIỂM: “Truyền thống nhà trường, Thầy cô, bạn bè” I. Công tác... Đọc thêm...
LỊCH TRỰC TẾT
Thứ hai, 04 Tháng 2 2013
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ 2013  1. Thời gian nghỉ tết: Từ ngày 4.2 đến 16.2/2013.  2. Thành... Đọc thêm...
Sinh hoạt chính trị
Thứ tư, 05 Tháng 12 2012
Chủ nhật, Ngày 09 tháng 12 năm 2012: Chi bộ nhà trường tổ chức sinh hoạt Chi bộ theo tinh thần nghị quyết TW 4.

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động ngoại khóa

 


Video hoạt động

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay214
mod_vvisit_counterHôm qua339
mod_vvisit_counterTuần trước1803
mod_vvisit_counterTháng trước3423
mod_vvisit_counterLượt đã truy cập184453

Liên kết Website