Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 3390/UBND-NN Công văn về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng trên địa bàn tỉnh 03/07/2017 Trương Thanh Tùng
2 354/BC-UBND

Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2016; Tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

30/06/2017 Trần Xuân Hải
3 352/KH-UBND

Kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 tỉnh Đắk Nông

30/06/2017 Trần Xuân Hải
4 1075/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ 751 đợt 3 năm 2017, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

30/06/2017 Trần Xuân Hải
5 1083/QĐ-UBND

Về việc xếp hạng doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Đắk Nông

30/06/2017 Trần Xuân Hải
6 1082/QĐ-BCBDA

Quyết định về việc ủy quyền làm chủ tài khoản và một số nội dung khác cho Phó Trưởng ban thường trực Ban chuẩn bị dự án giai đoạn 2 do IFAD tài trợ của tỉnh Đắk Nông

30/06/2017
7 1077/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư B – Giai đoạn 1 (đợt 2) Dự án: Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

30/06/2017 Trương Thanh Tùng
8 1076/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất ở hạng mục san lấp mặt bằng, xây kè chắn đất để phân lô thành đất ở dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Đắk Nia

30/06/2017 Trương Thanh Tùng
9 1095/QĐ-XPVPHC

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

30/06/2017 Cao Huy
10 349/KH-UBND

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý điểm đến và hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh

29/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
11 348/BC-UBND

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị

29/06/2017 Cao Huy
12 1071/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

29/06/2017 Trần Xuân Hải
13 1073/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Nguyễn Đức Long, Đạo diễn Hãng phim Việt Long

29/06/2017 Nguyễn Bốn
14 344/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng chống tội phạm mua, bán người - 30/7" năm 2017

28/06/2017 Cao Huy
15 343/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2017

28/06/2017 Cao Huy
16 1061/QĐ-BĐD

Quyết định về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017

28/06/2017 Nguyễn Bốn
17 1062/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

28/06/2017 Cao Huy
18 1064/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg, ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

28/06/2017 Nguyễn Bốn
19 1065/QĐ-UBND

Quyết định về việc ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đại diện cho UBND tỉnh ký hợp đồng thuê rừng đối với các tổ chức thuê rừng trên địa bàn tỉnh

28/06/2017 Trương Thanh Tùng
20 1069/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh

28/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh