Triểm lãm ảnh

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Thông tin chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

Quyết định thu hồi đất của Trường Tiểu học Phan Bội Châu giao UBND huyện Krông Nô quản lý, bố trí sử dụng
27/06/2017 | 04:00  | View count: 5607

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1059/QĐ-UBND thu hồi đất của Trường Tiểu học Phan Bội Châu giao UBND huyện Krông Nô quản lý, bố trí sử dụng.

Trường Tiểu học Phan Bội Châu đã chuyển về vị trí mới để hoạt động, do đó, UBND tỉnh quyết định thu hồi 5.647 m2 đất của Trường Tiểu học Phan Bội Châu giao UBND huyện Krông Nô quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Vị trí khu đất: Thửa đất số 12, tờ bản đồ trích đo xã Nâm N'Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Hiện trạng khu đất: Nhà nội trú, lớp học.

Giao UBND huyện Krông Nô phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý tài sản trên đất theo quy định; quản lý, bố trí sử dụng diện tích đất nêu trên theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa. Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 418897 đã cấp ngày 10/9/1999 cho Trường tiểu học Kim Đồng (nay là Trường Tiểu học Phan Bội Châu); chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 H.N