Triểm lãm ảnh

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Thông tin chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ
29/06/2017 | 03:17  | View count: 5330

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3313/UBND-CNXD gửi các Sở Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Ban QLDA ĐTXD CCT dân dụng và công nghiệp tỉnh; UBND huyện Đắk R'lấp và Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Thường trực Tỉnh uỷ trong triển khai thực hiện Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ; chủ động đôn đốc, theo dõi, giám sát chất lượng công trình, tiến độ thực hiện dự án nêu trên; hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ đấu thầu bảo đảm chặt chẽ, tuân thủ quy định pháp luật; phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện tốt công tác giải ngân nguồn vốn năm 2017; đề xuất phương án kêu gọi đầu tư các hạng mục (cấp nước sinh hoạt, viễn thông, cây xanh, xử lý nước thải…) theo hình thức xã hội hoá; tổ chức giám sát và đánh giá đầu tư các gói thầu đã thực hiện và mở mới trong năm 2017.

Yêu cầu UBND huyện Đắk R'lấp kiểm tra toàn bộ hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án nêu trên, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước, không để tình trạng tái lấn chiếm, xây dựng trái phép trên diện tích đất đã đền bù, giải phóng mặt bằng.

Đề nghị Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư Dự án và các Sở, ngành, địa phương có liên quan; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án và nhà máy Điện phân nhôm.

Yêu cầu Ông Phạm Đình Tuấn – Giám đốc Ban QLDA ĐTXD CCT dân dụng và công nghiệp tỉnh nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Thường trực Tỉnh uỷ tại Thông báo nêu trên, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh để kịp thời theo dõi, chỉ đạo.

H.N